Pons Medical Research

Fødslen af din baby er den sidste station på din surrogatirejse. Efter et år med intens forberedelse og hårdt arbejde, vil du endelig høste frugterne af din lange ventetid.
Pons Medical vil sørge for, at dit fremtidige barn bliver født under de bedste tekniske og menneskelige forhold. Fødslerne udføres på et moderne Hospital. Alle operationsrum og leveringsenheder er udstyret med opdateret specialiseret medicinsk udstyr og udstyr. Miljøet er behageligt og bekvemt for både mødre og babyer.
Lægehjælpen ydes løbende af et højt kvalificeret personale af jordemødre, fødselslæger, gynækologer, anæstesilæger, genoplivningspersonale og neonatologer.
Maternity Hospital har også neonatal intensivafdeling og operationsstuer, der giver pålidelig og effektiv akutbehandling. Patientbehandlingen ydes døgnet rundt. 

Læs mere på bloggen: 

Hvad skal du bekymre dig om før fødslen af din surrogatmor?

Læs mere om Barselshus

da_DKDA