Pons Medical Research

 • DE IDEALISKA SURROGATMÖDRARNA ÄR MELLAN 21 OCH 35 ÅR;
 • DE MÅSTE HA FÖTT LEVANDE;
 • DE HAR HAFT OKOMPLICERADE GRAVIDITETER OCH FÖRLOSSNINGAR;
 • DE ÄR VÄL PROPORTIONERLIGA I LÄNGD OCH VIKT (BMI MÅSTE VARA UNDER 33);
 • DE MÅSTE HA UPPLEVT EN FULLGÅNGEN GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING;
 • DE HAR STÖD AV SIN MAKE/MAKA ELLER PARTNER (I FÖREKOMMANDE FALL);
 • DE ÄR VILLIGA ATT UPPFYLLA ALLA AVTALSENLIGA OCH MEDICINSKA SKYLDIGHETER UNDER HELA PROCESSEN;
 • DE MÅSTE KUNNA GENOMGÅ EN BAKGRUNDSKONTROLL MED GODKÄNT RESULTAT;
 • DE HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT SURROGATMODERSKAPSPROCESSEN I DETALJ;
 • DE ÄR VILLIGA ATT TA LÄKEMEDEL VIA INJEKTION (ENLIGT LÄKARENS ANVISNINGAR);
 • DE BÖR INTE RÖKA ELLER TA OLAGLIGA DROGERELLER UTSÄTTAS FÖR PASSIV RÖKNING;
 • DE SKA VARA VILLIGA ATT AVSTÅ FRÅN ALKOHOL UNDER HELA DEN MEDICINSKA PROCESSEN OCH GRAVIDITETEN;
 • DE INTE HAR NÅGRA SEXUELLT ÖVERFÖRBARA SJUKDOMAR SOM SKULLE KUNNA UTSÄTTA HENNE ELLER DET BARN HON BÄR PÅ FÖR FYSISK SKADA;
 • DE INTE HAR NÅGON PSYKIATRISK SJUKDOM ELLER TAR MEDICINER MOT DEPRESSION ELLER ÅNGEST;
 • DE HAR INTE GJORT NÅGRA TATUERINGAR ELLER PIERCINGAR UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA;
 • DE NJUTER AV GRAVIDITETEN OCH BLIR MOTIVERADE OCH GLADA AV ÖNSKAN ATT HJÄLPA ANDRA ATT SKAPA ELLER UTÖKA SIN FAMILJ.
 

Läs mer om våra principer för rekrytering av vår surrogatmor  i vår blogg!

Kan vara intressant för dig: Tre nivåer av övervakning av surrogatmödrar som vi utför på Pons Medical

Surrogatmödraskap och föräldraskap i Georgien och Armenien
sv_SESV