Pons Medical Research

Pass för surrogatmödraskap och dokument för barnet

Surrogatmödraskapspass för barnet

Att säkra ett surrogatpass och andra viktiga dokument för ditt nya surrogatbarn är ett nödvändigt steg för att fastställa deras juridiska identitet och rättigheter. Processen börjar med att få ett födelsebevis, som fungerar som det primära dokumentet för att bevisa barnets identitet och föräldraskap. För att ansöka om ett surrogatpass krävs detta intyg.

Beroende på vilket land du bor i kan du också behöva ytterligare dokument, t.ex. föräldrars samtycke eller domstolsbeslut, särskilt vid internationellt surrogatmödraskap. Det är viktigt att börja tidigt för att kunna navigera smidigt genom eventuella byråkratiska utmaningar och för att säkerställa ditt barns rätt att resa och få tillgång till tjänster.

Pass och dokument för surrogatmödraskap i olika länder

När du deltar i surrogatprocessen i Georgien kommer ditt barn eller dina barn att erkännas juridiskt som ditt på deras födelsecertifikat, där du listar dig som mamma och pappa. Att få ditt barns pass blir möjligt med certifikatet.

Surrogatadvokater hjälper dig med passansökan, som i allmänhet kräver ett födelsebevis från registratorn och ibland ett DNA-test om de konsulära myndigheterna kräver det. Var medveten om att processen kan ta upp till 30-40 dagar, beroende på de särskilda kraven i ditt land. Under den här tiden måste du stanna i Georgien.

Vi rekommenderar att du tar en aktiv roll i processen för att ansöka om pass. Du bör kontakta din ambassad eller ditt konsulat flera månader före barnets födelse för att börja förbereda alla nödvändiga dokument i förväg.

Du kommer att dra nytta av omfattande erfarenhet från framgångsrika kontakter med olika ambassader och konsulat, vilket garanterar smidigare förfaranden utom i några fall där förseningar orsakades av otillräcklig dokumentation. Var medveten om att processen kan vara komplicerad och kräver detaljerade förberedelser för vissa länder.

Viktigt för föräldrar från Tyskland, Italien, Israel och Spanien:

Trots befintliga restriktioner i de listade länderna kan du fortfarande delta i ett surrogatprogram och därefter få ditt barns resekort.

Surrogatmödrapass och andra dokument för barnet
sv_SESV