Pons Medical Research

Juridiska aspekter av surrogatmödraskap i Armenien: Enkel guide

Juridiska aspekter av surrogatmödraskap som du behöver känna till

Armeniska juridiska aspekter på surrogatmödraskap gör processen så smidig och fördelaktig som möjligt för de tilltänkta föräldrarna. Landet har gynnsamma lagar som erkänner de tilltänkta föräldrarnas rättigheter från början, vilket gör det till en attraktiv destination för surrogatmödraskap.

Inga komplicerade juridiska hinderArmenien tillåter att namnen på de tilltänkta föräldrarna skrivs direkt på födelsebeviset omedelbart efter barnets födelse. Ett strömlinjeformat tillvägagångssätt minskar behovet av långdragna rättsliga förfaranden och ytterligare domstolsbeslut.

Dessutom stöder Armeniens rättsliga ramverk en enkel väg till föräldraskap, vilket innebär mindre stress och mer fokus på glädjen att välkomna ditt nya barn. Kostnaden för surrogatmödraskap är också relativt lägre jämfört med andra länder, vilket ger ekonomisk lätthet tillsammans med juridisk enkelhet.

Välj surrogatmödraskap i Armenien och dra nytta av en tydlig och gynnsam rättslig miljö. Juridiska aspekter på surrogatmödraskap i Armenien garanterar att din resa till föräldraskap stöds av robusta lagar som prioriterar dina rättigheter och förenklar processen, vilket gör det till ett värdefullt val.

Surrogatmödraskap Juridiska aspekter Stora skillnader och särdrag

Juridiska aspekter på surrogatmödraskap i Armenien
  1. Strömlinjeformad juridisk process: Armenien erbjuder en okomplicerad juridisk process för surrogatmödraskap. De tilltänkta föräldrarna erkänns omedelbart som de juridiska föräldrarna, vilket eliminerar behovet av ytterligare rättsliga förfaranden eller domstolsbeslut.

  2. Direkt registrering av födelsebevis: Namnen på de tilltänkta föräldrarna placeras direkt på födelsebeviset direkt efter födseln, vilket förenklar processen för rättsligt erkännande.

  3. Försäkran om föräldrars rättigheter: Den rättsliga ramen i Armenien säkerställer att de tilltänkta föräldrarnas rättigheter skyddas och erkänns utan tvetydighet från början av surrogatarrangemanget.

  4. Kostnadseffektivitet: Surrogatmödraskap i Armenien är mer prisvärt jämfört med många andra länder, vilket kan minska den ekonomiska stressen för blivande föräldrar avsevärt.

  5. Välkomnande juridisk miljö: Armeniens lagar skapar en stödjande miljö för surrogatmödraskap och lockar till sig internationella blivande föräldrar som söker tillförlitlig och juridisk klarhet för sin surrogatmödraskapsresa.

  6. Juridiskt stöd: Tilltänkta föräldrar har tillgång till erfaret juridiskt stöd under hela surrogatmödraskapsprocessen. Surrogatadvokater hjälper till med all dokumentation, bekräftar att den hanteras korrekt och att föräldrarnas rättigheter är lagligt säkrade.

  7. Internationellt erkännande: Eftersom Armenien följer internationella rättsliga normer är dokumentationen och förfarandena allmänt erkända av andra länder, vilket är avgörande för tilltänkta föräldrar som är bosatta utanför Armenien.

  8. Sekretess och konfidentialitet: Armenisk lag respekterar integriteten för alla parter som är involverade i surrogatprocessen. Detaljerna i surrogatarrangemanget hanteras diskret för att skydda de inblandades identiteter och personuppgifter.

Advokat Anna Sukhanova förklarar de juridiska aspekterna av surrogatmödraskap i Armenien

Surrogatmödraskap har varit lagligt i Armenien sedan 2002. Det är viktigt att veta att om du är utlänning i Armenien är surrogatmödraskap endast tillgängligt för lagligt gifta par eller ensamstående kvinnor som kan ge sina egna ägg.

Juridiska aspekter av surrogatmödraskap i Armenien

Det finns en åldersgräns för par och ensamstående kvinnor, den tilltänkta mamman kan inte vara 53 år eller äldre. I praktiken rekommenderar vi att den tilltänkta mamman är minst 51 år.

De tilltänkta föräldrarna måste vara närvarande i Armenien minst 2 gånger, processen kan inte inledas från utlandet med hjälp av en fullmakt.

Ägg- och spermiedonatorer får inte vara anonyma. I ett sådant fall måste dock ett donationsavtal mellan de tilltänkta föräldrarna och spermie- eller äggdonatorn undertecknas, utöver surrogatavtalet mellan de tilltänkta föräldrarna och surrogatmodern.

Både givarkontraktet och surrogatmödrakontraktet ska undertecknas inför en notarie.

Enligt armenisk lagstiftning kan surrogatet inte ha en biologisk koppling till barnet hon bär på. Därför kan de tilltänkta föräldrarna inte officiellt ta emot det nyfödda barnet förrän ett DNA-test har utförts. Syftet med detta DNA-test är att utesluta alla biologiska relationer mellan barnet och surrogatet.

Surrogatet har ingen rätt att vägra att överlämna barnet till de tilltänkta föräldrarna och har inga rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet när det väl har fastställts att hon inte är genetiskt släkt med barnet.

Maternity House registrerar barnets födelse på grundval av det medicinska födelsebeviset, det notariserade surrogatavtalet mellan de tilltänkta föräldrarna och surrogaten samt resultatet av DNA-testet.

Advokat: Anna Sukhanova

sv_SESV
× Hur kan jag hjälpa dig?