Pons Medical Research

Stadier i processen för surrogatmoderskap

Surrogatmoderskap är en komplex process som kräver enorma nivåer av samordning och förberedelser på olika plan samtidigt.

De juridiska, medicinska och personliga sfärerna måste sammanföras och synkroniseras.

Vi på Pons Medical försöker göra denna process så snabb och effektiv som möjligt.

Enligt vårt avtal får det inte gå mer än 3,5 månader från undertecknandet av avtalet till den första embryoöverföringen. Detta är en skriftlig garanti för att din surrogatmoderskapsprocess kommer att gå smidigt.

stadier av surrogatmoderskapsprogram
sv_SESV
× Hur kan jag hjälpa dig?