Pons Medical Research

Vilka är riskerna med preeklampsi och eklampsi för gravida kvinnor?

risker för preeklampsi och eklampsi

Vilka är riskerna med preeklampsi och eklampsi för gravida kvinnor? Preeklampsi och eklampsi fortsätter att vara viktiga orsaker till dödlighet och sjuklighet bland mödrar. Bristande förståelse för att preeklampsi involverar flera organ, i kombination med alltför rigida kriterier för diagnos, kan hindra tidig diagnos. Pons Medical Group Pons Medical Group är en ledande agentur för surrogatmödraskap [...]

sv_SESV
× Hur kan jag hjälpa dig?