Pons Medical Research

risker för preeklampsi och eklampsi

Vilka är riskerna med preeklampsi och eklampsi för gravida kvinnor?

Vilka är riskerna med havandeskapsförgiftning och eklampsi för gravida kvinnor?

Preeklampsi och eklampsi fortsätter att vara stora bidragsgivare till mödradödlighet och sjuklighet. Brist på uppskattning för preeklampsis inblandning i flera organ, i kombination med alltför stela kriterier för diagnos, kan hindra tidig diagnos.

Pons Medical Group

Pons Medical Group är en ledande surrogatmoderskapsbyrå i Georgien med en av de mest ekonomiska surrogatmödrakostnaderna och möter hela surrogatmödraskapsprocessen steg för steg.

Gravida och postpartum kvinnor behöver känna till viktiga varningstecken och symtom på havandeskapsförgiftning. Snabb diagnos av havandeskapsförgiftning och lämplig behandling kommer att förbättra kvaliteten på vården för kvinnor.
Preeklampsi är en allvarlig komplikation under graviditeten, kännetecknad av ökat tryck och förändringar i funktionen hos vissa organ, till exempel njurar och lever. Detta tillstånd utvecklas i 5-8% fall. I avsaknad av behandling kan havandeskapsförgiftning förvandlas till eklampsi, ett tillstånd som orsakar anfall och till och med dödsfall. Lär dig att lyssna själv, i tid för att uppmärksamma läkaren på de förändringar som har dykt upp i ditt tillstånd.

1. Förhöjt blodtryck. Detta kan förbises på egen hand, om du inte har en enhet hemma. Men vid varje besök kommer läkaren att mäta blodtrycket. Bättre att köpa en tonometer till dig själv. Så du kan övervaka ditt tryck mer noggrant.

2. Ett protein i urinen är inte en obligatorisk, men en frekvent följeslagare av havandeskapsförgiftning. Du kan märka dess närvaro först när du klarar analysen. Försumma därför inte en så enkel studie som ett allmänt urinprov.

3. Sällsynt urinering tyder på att njurarna inte fungerar korrekt. Om detta händer, kontakta omedelbart en läkare, det kan vara extremt farligt.

4. Varning! Svullnad i ansikte och händer är en allvarlig anledning till oro.

5. Våldsam huvudvärk, särskilt långvarig huvudvärk, kan indikera havandeskapsförgiftning. Studier visar att bland kvinnor med sekundär huvudvärk upplever cirka 40% havandeskapsförgiftning.

6. Illamående eller kräkningar i 2/3 trimester, när graviditetstoxemin redan har avtagit är det ett alarmerande tecken. Berätta för din fertilitetsspecialist om det. Studier visar att ihållande kräkningar och illamående ökar sannolikheten för havandeskapsförgiftning.

7. En plötslig viktökning på grund av vätskeretention i kroppen (viktökning på mer än ett kilo per vecka) är ett ogynnsamt tecken. Det är därför under observationsperioden för den gravida kvinnan vikt är en av de viktigaste indikatorerna.

8. Synproblem, 20-50% av patienter med havandeskapsförgiftning lider av problem med synen (på grund av synnervens utrymme). De vanligaste patienternas besvär är dimsyn, ljusblixtar, fläckar framför ögonen, ljuskänslighet.

9. Specificerade reflexer är svåra att lägga märke till på egen hand. Snarare kommer det att märkas av läkaren vid undersökningen. Exacerbation av reflexer kan signalera risk för anfall.

10. Andnöd under sen graviditet kan anses vara normen, eftersom alla organ är under tryck på grund av ett växande barn. Andnöd är dock också ett av symtomen på havandeskapsförgiftning och kan uppstå på grund av ansamling av vätska i lungorna. Detta tillstånd kan också orsaka en känsla av ångest i samband med låga nivåer av syre i kroppen.

11. Smärta i övre högra delen av buken, du kan associera detta obehag med ökningen av bukens storlek, barnets tillväxt eller barnets skakningar. Men det kan också tyda på problem med levern. Smärta i den övre högra delen av buken kan signalera leverödem orsakat av svår havandeskapsförgiftning.

Pons Medical Group önskar dig en hälsosam graviditet, full av härliga känslor och god hälsa!

Dela detta inlägg

sv_SESV
× Hur kan jag hjälpa dig?