Pons Medical Research

Sedan Robert Edwards, nobelpristagaren, upptäckte provrörsbefruktning för att hjälpa infertila par att övervinna sina hälsoproblem, fortsatte forskare att arbeta med denna metod med målet att förbättra den. Klassisk IVF är fortfarande tillräckligt utbredd, enligt European Register for Assisted Reproductive Technologies (som tillhandahålls av European Society of Human Reproduction and Embryology). Icke desto mindre har vi nu ytterligare alternativ att välja mellan, enligt medicinska indikationer, eftersom två nya metoder för konstgjord befruktning uppfanns: ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion) och pICSI (fysiologisk intracytoplasmatisk spermieinjektion). Låt oss gå in på mer detaljer om var och en av dessa metoder.

Det finns många fall av infertilitet, orsakade av kombinerade (manliga+kvinnliga) eller bara manliga infertilitetsfaktorer. Detta innebär att spermier påverkas hos sådana patienter och kan innehålla genetiska problem eller vara patologiska. Vid vanlig provrörsbefruktning inkuberar kliniska embryologer oocyter med spermier under en specifik tid och i vissa fall kan det leda till två dåliga utfall: en, där morfologiskt eller genetiskt dålig sperma kan befrukta en oocyt och en annan, där mer än en spermatozoon kommer att befrukta en oocyt. I båda situationerna kan det leda till genetiska avvikelser i embryon, som kan uttryckas i medfödda anomalier eller sjukdomar hos det framtida fostret.

För att förhindra detta kan metoderna som anges ovan användas. De är väldigt lika, men låt oss fånga huvudpoängen: detta är ett befruktningsförfarande, styrt och kontrollerat direkt av embryologen. Oocyter från en donator eller av en avsedd biologisk mor placeras i droppar av ett speciellt medium och spermier placeras i ett separat medium inuti samma laboratorieskål. Under ett starkt inverterat mikroskop, som är inbyggt i en ICSI-station, väljer den kliniska embryologen ut de bästa spermatozoerna, enligt en morfologisk kvalitetsutvärdering, och "injicerar" dem inuti cytoplasman hos oocyterna, med hjälp av mikromanipulatorer: en spermatozoid per en oocyt.

ICSI/PICSI

Denna procedur är inte traumatisk för oocyter, på grund av oocytmembranets plasticitet samtidigt som den förhindrar onormal befruktning av mer än en spermatozoid eller av patologiska spermier.

En liten modifiering av detta tillvägagångssätt ledde till en annan metod, som kallas pICSI. För att förstå detta måste vi fokusera på att studera några av grunderna för reproduktionsbiologi: för att befrukta en oocyt bör bara en liten del av spermatozoiden komma in i cytoplasman: innehållet i dess huvud. Under den vanliga befruktningen sker en process som kallas "kapacitering", vars huvudsakliga resultat är uppmjukning av spermatozoidens huvudmembran och framgångsrik penetration av det genetiska materialet in i oocyten genom dess membran. Processen startar på grund av kontakten mellan spermatozoidens huvud och några kemiska ämnen på oocytens yttre membran, en av dem är "hyaluronsyra". På grund av vissa genetiska eller förvärvade problem, förlorar vissa spermier förmågan att starta kapaciteringsprocessen och kan i samklang inte framgångsrikt befrukta oocyten. För att övervinna detta problem kommer embryologen att använda pICSI-metoden: denna teknik är mycket lik den vanliga ICSI, men en droppe spermier appliceras över ett lager av hyaluronsyra, som redan finns i speciella ICSI-rätter. Spermatozoer som fångas upp eller immobiliseras av hyaluronsyralagret kan sedan användas för befruktning på samma sätt som i föregående ICSI-förfarande.

Reproduktologläkaren, tillsammans med en klinisk embryolog, kommer att bestämma rätt metod beroende på resultatet av några medicinska tester samt patientens sjukdomshistoria.

sv_SESV
× Hur kan jag hjälpa dig?